Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Oudheid I
De kunst van de Middeleeuwen
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme

Het Impressionisme

De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II
De kunst van de 20ste Eeuw deel III
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
De kunst van de Oudheid I
Mesopotamië, Egypte en Griekenland
 

Het oude Griekenland vormt vaak het uitgangspunt voor de geschiedenis van de Westerse kunst. In deze cursus wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de oude culturen van Mesopotamië en Egypte, die op hun beurt een voedingsbodem schiepen voor de Griekse wereld.

Als rode draad loopt door de cursus de zeer nauwe samenhang die er in de oude wereld bestond tussen beeldende kunst en architectuur enerzijds en heersende opvattingen over macht, visies op leven en dood en religie anderzijds. Gedurende 10 bijeenkomsten en een afsluitend museumbezoek reizen we virtueel naar:
Mesopotamië, tweestromenland tussen Eufraat en Tigris (3500 – 330 v.Chr.)
kunst in dienst van Goden en militaire overwinningen.
 • De ontwikkeling van het spijkerschrift in Soemer; Ziggoerat (torentempel) te Ur; paleisburcht van de Assyrische koning Sargon II; Babylon: paleis en de hangende tuinen, de Ishtarpoort
  Reliëfs: de (wet)zuil van koning Hammurabi en de overwinningsstèle van koning Naramsin; rijk uitgevoerde cultusdieren voor graftomben

Egypte, het geschenk van de Nijl (3100 – 30 v.Chr.)
Kunst in dienst van goden, farao’s en doden
.

 • Pyramides te Sakkara, Gizeh (sfinx); de graftempel van koningin Hatsjepsoet; de rotstempel van Ramses II (met grote ingangstempelbeelden) te Aboe Simbel; de Godentempels in Luxor en Karnak; de koningsbeelden: Achnaton en Nefertete; mummiekisten en het masker van Toetanchamon
  Reliëf en fresco schilderingen en schatten aan kunstnijverheid in de graven

De Minoïsche beschaving op Kreta (2050 – 1450 v. Chr.)
een vreedzame eilandbeschaving van machtige zeevaarders

 • Het paleis te Knossos van koning Minos: kleurrijk(!), met cypreshouten zuilen, een rijkdom aan comfort, lichtvoetige naturalistische fresco’s vol flora en fauna

De Myceense beschaving (1600 – 1100 v.Chr.) cultuuruitingen van een strijdlustig volk.
 • Stoere paleisburcht te Mycene met zijn Leeuwenpoort; koepelgraven: de schatkamer van Atreus en het gouden dodenmasker van “Agamemnon”

De Grieken (800 – 30 v.Chr) de mens spiegelt zich aan de goden én wordt de maat van alle dingen.

 • Bouwkunst: funktioneel en harmonieus in de Dorische, Ionische en de Korinthische orde Beeldhouwkunst: de menselijke figuur op de voorgrond, uitgedrukt in brons en steen (gekleurd!) goden én mensen voorstellend. We zien de ontwikkeling van star en stijf (archaïsch) naar streng beweeglijk (vroeg klassiek), van idealisering (klassiek) naar dramatisch naturalisme (Hellenistisch)
  Vaasschilderkunst (zwart en roodfigurig): de mythologie leeft op deze keramiekdecoraties!