Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II

De kunst van de 20ste Eeuw deel III

Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
De kunst van de Oudheid (II) en de Vroege Middeleeuwen
Van Hellenisme tot de Karolingische Renovatie 330v.Chr.- 800 na.Chr.
Centraal in deze cursus staan: Kunst vooral in dienst van een aardse werkelijkheid: de ontwikkeling van twee wereldrijken én Kunst in dienst van een hemelse werkelijkheid: de ontwikkeling van het monotheïstische Christendom.

Een korte terugblik op de Klassieke Griekse 5de eeuw v. Chr.

Het Hellenisme 330 – 30 v. Chr.: De Griekse kunst wordt de “beeldspraak” voor het Rijk van Alexander de Grote: o.a. Zeus-altaar te Pergamon; Venus van Milo; Nikè van Samotrace

De kunst van de Etrusken 700 – 200 v. Chr.
Leermeesters van de Romeinen en vormgevers van het tongewelf o.a. indrukwekkende grafkamers: Cerveteri, Tarquinia;


De kunst van de Romeinen 200 v. Chr – 350 n. Chr.
Combinatie van nut en schoonheid bij uitstek; de Griekse kunst en cultuur worden het grote voorbeeld; Tempels: het Pantheon in Rome; Openbare werken en de uitvinding van het beton: het Colosseum en Thermen; het Pompejiaanse huis en illusionistische wandschilderkunst; Stadsgeografie van het Oude Rome: o.a. de ontwikkeling van het Forum Romanum. Het historische reliëf op Triomfbogen en Gedenkzuilen: getuigenissen van politieke propaganda voor de keizers; het Ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. Treffend realisme in de portretbustes.


Vroeg Christelijke kunst de eerste 5 eeuwen n. Chr.
De eerste Christenen gaan ondergronds: Catacombeschilderingen met een sterk symbolische inslag. De eerste grote Christelijke kerken gebaseerd op de Romeinse basilica. De afbeelding van Christus op reliëfs en mozaïken.


Byzantijnse kunst 530 – 1020
De Gouden (6de) eeuw van keizer Justinianus van het Oost Romeinse Rijk. Schitterende koepelkerken met strenge stralende mozaïken: St Vitale, Ravenna en de mysterieuze pracht van de Aya Sophia, Constantinopel. Het Iconoclasme in het Oost Romeinse Rijk 730 – 843: verbod op én de vernietiging van alle afbeeldingen in mensengedaante van Christus en het Hemelgevolg. De Triomf van de Orthodoxie: (843) en de prominente plaats van de moeder Gods.


Germaanse en Keltische kunst 500 – 800
De vroege middeleeuwen: de “Duistere Eeuwen” van de volksverhuizingen. Christelijke kunst met een eigen geest o.a. de verluchte manuscripten met uitzonderlijk fraaie vlechtmotieven: het Iers-Keltische “Book of Kells”. Germaanse sier- en edelsmeedkunst met geabstraheerde diermotieven.