Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Oudheid I
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II
De kunst van de 20ste Eeuw deel III
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
De Werelden van Rubens en Rembrandt
De schilderkunst van de Barok in Vlaanderen en Holland
 

Wereldse levensvreugde, gecultiveerde zinnelijkheid, religiositeit, strenge ascese, een enorme variatie van vormen en een sterk normatieve kunstopvatting gaan in de Barok (1600 - 1750) hand in hand. Het gevoel voor theater dat de Barok kenmerkt vinden we in de schilderkunst terug in heftige gebaren, theatrale gezichtsuitdrukkingen, de licht-donker-tegenstellingen en de suggestie van beweging.

In historisch-politiek opzicht was de Barok de tijd van het Absolutisme. Religieus en intellectueel gezien werd dit tijdperk bepaald door de Contrareformatie en door de aanzetten tot de Verlichting in de achttiende eeuw.

De kerk, het hof en de stedelijke bourgeoisie zijn als voornaamste opdrachtgevers de wezenlijke dragers geweest van de Barokkunst.

Gedurende 10 bijeenkomsten en een museumdag maken wij een virtuele reis door de schilderkunst van de Barok. Centraal hierbij staan de grootmeesters:

Rubens, de uitbundige exponent van de Vlaamse Barok.
Rembrandt, de bezielende exponent van de Hollandse Barok

 

  Onderwerpen die aan bod komen zijn:
Eigenzinnige Maniëristen in de overgang van de Renaissance naar de Barok (1525 – 1600) met El Greco, Pontormo en Parmigianino
Aanzetten tot de Barok in Rome, A. Carracci en geďdealiseerde schoonheid; Caravaggio: heftig realisme, passie en dramatische lichteffecten

De Utrechtse Caravaggisten met o.a.: Terbrugghen, van Honthorst.

Stijlkenmerken van de Vlaamse en van de Hollandse Barok.

Rubens en Rembrandt in hun tijd: hun maatschappelijke positie als kunstenaar en hun relatie tot de opdrachtgevers.

In het atelier van de schilder: de schildertechnieken van Rubens en van Rembrandt en de invloed daarop van Titiaan en Caravaggio.
De ontwikkelingen van Rubens en Rembrandt als kunstenaar: hun intenties, hun onderwerpen en hun stilistische ontwikkelingen.
Frans Hals, de vrijheid van interpretatie én bovenal de weergaloos vitaliserende penseelvoering: zíjn directe manier om een portret te presenteren
De Hollandse schilderkunst in de 17de eeuw: Realisme en Symboliek gaan hand in hand.