Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Oudheid I

De kunst van de Oudheid II en de Vroege Middeleeuwen

Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II
De kunst van de20ste Eeuw deel III
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
De kunst van de Twintigste Eeuw deel I
De wereld ontrafeld in 'Ismen', 1890 - 1914
 

1890 - 1914: van Symbolisme en Art Nouveau tot Abstracte Kunst.

Rond 1900 vindt in de kunst de definitieve breuk plaats met de traditie van het kunstwerk als imitatie van de natuur. Een traditie die teruggaat op Giotto en de vroege 14de eeuw.

Het moderne kunstwerk wordt geboren. Vanaf nu zien de kunstenaars zich geplaatst voor het dilemma van de cultus van de zuivere vorm of de cultus van de innerlijke waarheid.


Gedurende 10 bijeenkomsten en een museumdag bestuderen we de volgende onderwerpen:

De kunstenaar in zijn maatschappelijke omgeving tijdens het Fin de siècle en het eerste decennium van de 20ste eeuw: een historische duiding.


Het modernisme: een begripsbepaling.

Voorboden van het modernisme in het werk van Cezanne, Gaugin en van Gogh.

Het Symbolisme: Kunst uit het verborgen centrum van de geest met de wereld als symbool. Met werk van de Nabis, Redon, Toulouse Lautrec, Ensor, Rousseau, Klimt, Munch.

Art Nouveau: De neo-stijlen voorbij, symmetrie terzijde geschoven ten gunste van zwierige organische lijnvoering en decoratieve motieven. Het 'gesamtkunstwerk' in de toegepaste kunst als bestanddeel van het dagelijkse leven. Met ontwerpen en werk van Horta, van de Velde, Guimard, Mucha, Toorop en Gaudi.

Expressionisme: De subjectieve belevenis centraal, vrijheid bovenal. Verwrongen vormen en fel contrasterende kleuren zijn vervuld van een eigen innerlijk leven. de Fauves (Matisse, de Vlaminck, van Dongen), Die Brücke (Kirchner, Rottluff), Die Blaue Reiter (Kandinsky, Marc), Nolde en Schiele.


Kubisme: Zichtbare voorwerpen en figuren worden ontleed en hersamengesteld zoals de kunstenaar het zich bedenkt. Met werk van o.a. Braque en Picasso.

Futurisme: "Een snelle raceauto is mooier dan de Niké van Samothrace!" De sensatie van tijd en snelheid in het kunstwerk. Met werk van Balla, Carrà, Boccioni en Duchamp.

Abstracte kunst: De meest radicale stap: een volkomen van het voorwerp en de voorstelling losgemaakte stijl. Met werk van Kandinsky, Malevitsj en Mondriaan.