Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Oudheid I
Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II
De kunst van de 20ste Eeuw deel III
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
De kunst van de Twintigste Eeuw III
1945 tot heden: "een zoektocht naar de aard van de kunst"
 

Nooit waren kunstuitingen zo pluriform en betrokken op het persoonlijke en/of maatschappelijke leven als in de kunst na 1945. In deze periode van groeiend individualisme brengen nieuwe verschijningsvormen van kunst heftige discussies teweeg in de huiskamer en in het openbare leven over de funktie en betekenis van een kunstwerk.

Ten einde met meer begrip en voldoening deze kunst, die zo dicht op ons staat, te beleven, komen gedurende 11 bijeenkomsten de volgende onderwerpen aan bod:


Een terugblik
De verworvenheden van de eerste avantgarde bewegingen in de 20ste eeuw.
1945 -1960
Europa, Matisse en Picasso, 'Ecole de Pris' o.a. de Staël, Art Brut o.a. Dubuffet
Existentiële kunst Bacon; L. Freud en Giacometti, Materie-schilderkunst o.a. Tàpies
Cobra o.a. Appel, Jorn, Constant
Amerika, Abstract Expressionisme Gorky een sleutelfiguur, Aciton Painting o.a. Pollock en de Kooning, Collorfield painting o.a. Newman en Rothko.

The swinging Sixties, 'On the Road'
Prepop/ New Dada: Rauschenberg en Johns; Popart in Amerika o.a. Warhol en Lichtenstein; Britse Popart o.a. Hamilton; Nouveau Realisme o.a. Klein en Arman; Post-painterly abstraction o.a Kelly; Minimal Art o.a. Judd en Sol LeWitt; Op-art o.a. Riley, Vasarely; Kinetische kunst o.a. Calder, Tinguely; Lichtkunst o.a. Flavin; Assemblage o.a. Chamberlain; Environment o.a. Kienholz; Happening o.a. Oldenburg


De jaren 70: ‘denken’ en de ‘natuurlijke omgeving’ zijn kunst! Conceptuele kunst o.a. Kosuth, Beuys en ‘sociale sculptuur’; Performance en Body-art o.a. Gilbert en George; Land-art o.a. de Maria en Christo; Hyperrealisme o.a. Hanson; Foto- en Videokunst o.a. Sherman

Postmodernisme van de jaren 80:
‘Wat moet je nog als alles al gedaan is?’
Neo-expressionisme o.a. Kiefer en G. Richter; Graffiti o.a. Haring; Kitch en Camp / Neo-pop o.a. Koons; Feminist art o.a. Trockel en Emin; Virtual Reality o.a. Viola; Psychisch realisme: Ron Mueck, menselijke existentie en schoonheid: Jan Fabre