Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
Cursussen
Kunstbeschouwing
Met het oog op Schoonheid
Kijken en doorzien

Lust Last en Lijden

Musea
Contact
Kunstenaars
Met het oog op Schoonheid
Schoonheid in relatie tot artisticiteit, historisch bezien
 

Dat de kunst er niet is voor de antwoorden, het wil nog niet zeggen dat er geen vragen zijn.
Gerrit Komrij 1996

Wat is kunst? Waarom maken we het? Wat mkt een kunstenaar tot een kunstenaar? Iedere tijd creert zijn eigen opvatting over kunst, iedere periode kent zijn eigen type kunstenaar. Opvattingen over schoonheid en artisticiteit zijn aan plaats en tijd gebonden. Wat is w opvatting over de zingeving van kunst?

Bovenstaande vragen vormen de rode draad in deze cursus Kunstbeschouwing. Via uiteenlopende themas spitten we in 10 bijeenkomsten n een afsluitende museumdag het klassieke en moderne kunstlandschap om, op zoek naar een legitimering voor artistieke creativiteit.
Wat is het ultieme doel van de kunst? We sluiten de cursus af met een relevant museumbezoek. Themas en stellingen die uitgewerkt worden zijn o.a.:

 
Schoonheid: ideaal en werkelijkheid
 
De drang tot abstractie: het onzegbare zichtbaar maken

Over het schone en sublieme in de kunst

Het kunstwerk als zelfreflectie: wat wil ik zien en ervaren?

Kunst heeft een maatschappelijke opdracht?

Kleur in de hoofdrol

Een ontmoeting met een kunstenaar

Over smaak valt niet te twisten?
 

Confrontaties van kunstenaars uit verschillende perioden van de kunstgeschiedenis staan in de behandeling van de themas centraal.
Door de beeldtaal en de vormgeving van kunstenaars met elkaar te vergelijken, ontwikkelt u een scherp oog voor 'de historiciteit' van schoonheid. U leert uw keuze voor 'goede kunst' te beargumenteren.

Deze cursus is bedoeld n geschikt voor iedereen met een hart voor kunst die zijn / haar beleving van een kunstwerk wil intensiveren.
In de cursus worden presentaties, uiteraard met veel beeldmateriaal, afgewisseld met discussiemomenten met ruimte voor inbreng van eigen kijkervaringen.