Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
De kunst van de Middeleeuwen
Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II

De kunst van de 20ste Eeuw deel III

Hedendaagse Kunst Verkend I


Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
Hedendaagse Kunst Verkend deel I
kunstenaars en hun wereld uitgelicht
 

Het landschap van de hedendaagse kunst is zeer dynamisch en complex. Het laat vele gezichten zien.

Bij het kijken naar contemporaine kunst besluipt de beschouwer vaak een gevoel van kortsluiting. “Ik ben er, het kunstwerk is er…… en nu?”

In deze cursus worden context en gereedschap aangereikt om het landschap van de hedendaagse kunst met meer invoelingsvermogen en inzicht te kunnen verkennen én waarderen. Je krijgt meer zicht op wat de huidige kunstwereld beweegt. Je gaat ook beter zien waar verbanden liggen en hoe ontwikkelingslijnen lopen. Kortom je bepaalt beter je eigen positie in dit complexe landschap.

5 Hedendaagse kunstenaars staan centraal in deze cursus. De invulling van hun kunstenaarschap vormt de leidraad om de diversiteit van de huidige kunstwereld te onderzoeken.

  Per kunstenaar gaan we in op:

Uiteraard het concrete werk: de beweegredenen en de persoonlijke beeldtaal.

Hoe reflecteren zij op de huidige tijd en samenleving?

Hoe verhouden zij zich tot de traditie van de kunst? (de historische context en werk van hun voorgangers)

Opvattingen over het huidige kunstenaarschap met betrekking tot:


  • De zingeving van kunst
  • Kunst en de mondialisering
  • Kunst en massacultuur
  • De relatie: kunstenaar – museumwereld - verzamelaars - kunstmarkt - bedrijfsleven –overheid- publiek.

We zoemen in op:
 
OLAFUR ELIASSON CINDY SHERMAN MAURIZIO CATTELAN
DAMIEN HIRST LUC TUYMANS  

In samenhang met de 5 “hoofdrolspelers” ontmoeten we meer hedendaagse kunst in het werk van:

 
JAMES TURRELL
ANISH KAPOOR
NAN GOLDIN
RINEKE DIJKSTRA ELISABETH OLHSON
PAUL MCCARTHY
RON MUECK
ROBERT GOBER
     
TRACEY EMIN
SARAH LUCAS
JEF KOONS
GERHARD RICHTER
MARLÈNE DUMAS RON
 

Kunstenaars van nu over Kunst:

 

“Art is a way of sleeping with the enemy”
Marlène Dumas

 

“Argwaan meedelen, de mensen laten nadenken over wat ze zien, daarvoor schilder ik eigenlijk”
Luc Tuymans

 

“Kunst is als een medicijn, ze kan genezen”
Damien Hirst

 

“Kunst is communicatie – het is de vaardigheid mensen te manipuleren. Het enige verschil met de showbusiness of de politiek is dat de kunstenaar vrijer is.”
Jef Koons

 

“Hoe kan ik vandaag schilderen, en vooral wat?”
Gerhard Richter

 

“Ik denk dat de situatie die iemand echt uit zijn evenwicht brengt, de innerlijke is: hoe meer ik me in mijn werk op de buitenwereld richt, hoe meer ik, denk ik, spreek over mijn problemen en mijn innerlijk leven”
Maurizio Cattelan

 

“Ik probeer mensen iets van zichzelf te laten herkennen in plaats van mij te herkennen”
Cindy Sherman

 

“Voor mij is het essentieel te begrijpen dat iedereen alleen is. Niet in de zin van eenzaamheid maar meer in de zin van dat niemand iemand anders in zijn totaliteit kan begrijpen: ik wil bepaalde sympathieën oproepen voor de door mij gefotografeerde persoon.”
Rineke Dijkstra


 

Actueel in de media:
- Laatste avondmaal/Volkskrant