Informatie
Cursussen
Musea
Contact
Site map
     
Home
Informatie
Cursusaanbod
Cursussen
Kunstgeschiedenis
Een ´Grand Tour' door Italië
De Renaissance ten noorden van de Alpen
De Werelden van Rembrandt en Rubens
Van Romantiek tot Realisme
Het Impressionisme
De kunst van de 20ste Eeuw deel I
De kunst van de 20ste Eeuw deel II

De kunst van de 20ste Eeuw deel III

Hedendaagse Kunst Verkend II
Cursussen
Kunstbeschouwing
Musea
Contact
Kunstenaars
Hedendaagse Kunst Verkend II
kunstenaars en hun wereld uitgelicht
 

Het landschap van de hedendaagse kunst is zeer dynamisch en complex. Het laat vele gezichten zien.

Bij het kijken naar contemporaine kunst besluipt de beschouwer vaak een gevoel van kortsluiting. “Ik ben er, het kunstwerk is er…… en nu?”

In deze cursus worden context en gereedschap aangereikt om het landschap van de hedendaagse kunst met meer invoelingsvermogen en inzicht te kunnen verkennen én waarderen. Je krijgt meer zicht op wat de huidige kunstwereld beweegt. Je gaat ook beter zien waar verbanden liggen en hoe ontwikkelingslijnen lopen. Kortom je bepaalt beter je eigen positie in dit complexe landschap.

In dit vervolg op deel I staan weer een aantal kunstenaars centraal. De invulling van hun kunstenaarschap vormt wederom de leidraad om de diversiteit van de huidige kunstwereld te onderzoeken.

  Per kunstenaar gaan we in op:

Uiteraard het concrete werk: de beweegredenen en de persoonlijke beeldtaal.

Hoe reflecteren zij op de huidige tijd en samenleving?

Hoe verhouden zij zich tot de traditie van de kunst? (de historische context en werk van hun voorgangers).

Opvattingen over het huidige kunstenaarschap met betrekking tot:


  • De zingeving van kunst
  • Kunst en de mondialisering
  • Kunst en massacultuur
  • De relatie: kunstenaar - museumwereld – kunstmanifestaties - verzamelaars - kunstmarkt - bedrijfsleven – overheid - publiek.

We zoemen in op:
 
MARINA ABRAMOVIC   SHIRIN NESHAT
Jeff Wall   FRANCIS ALŸS
AI WEI WEI    
     

In samenhang met de 5 “hoofdrolspelers” ontmoeten we meer hedendaagse kunst in het werk van:

 
ULAY
JAN FABRE
JEROEN EISINGA
BERLINDE DE BRUYCKERE
  MONA HATOUM MARLENE DUMAS KERRY JAMES MARSHALL
     
THOMAS STRUTH
ANDREAS GURSKY
EDWARD BURTYNSKY
  GUIDO VAN DER WERVE
MARIJKE VAN WARMERDAM
BILL VIOLA
     
HAI BO
ZHANG XIAOGANG
WANG DAJUN
BANKSEY
   

Kunstenaars van nu over Kunst:

 

“Kunst wijst noch met de vinger, noch dient ze het goede”
Marlene Dumas

 

"Een afbeelding is iets wat haar ervóór en erná onzichtbaar maakt"
Jef Wall

 

“If to express oneself, one needs a reason, let me say that to express oneself is the reason”
Ai Wei Wei

 

“Ik ben een kunstenaar, geen activist; mijn werk heeft tot doel de dialoog te bevorderen…….. Ik stel alleen de vragen”
Shirin Neshat

 

“De laatste tijd heb ik mij bezig gehouden met hoe ik extase……! – of “rust” in een beeld kan vasthouden”
Thomas Struth

 

“Ik wilde werk maken waarbij het materiële, formele, visuele aspect van de kunst op de voorgrond staat, en dat het politieke door middel van de eigen esthetiek uitdrukt.
Mona Hatoum

 

“het is altijd heel moeilijk de juiste balans te vinden en rekening te houden met alle ingrediënten van een situatie en toch niet als journalist of activist te interveniëren, maar trouw te blijven aan de aard van je eigen kunst”
Francis Alÿs

 

“Lichaam en ziel bij elkaar houden = in leven blijven”
Marina Abramovic